Sangkoret Midnattsol
Asker & Bærum
Styret 2023:
Sølvi Fuglesang Varamedlem 909 83 151 solvi@fuglesang.no
Ingeborg Wærsten Varamedlem 416 74 299 waersten@online.no
Hans Christian Lous   Nestformann 928 27 717 hanschristian@lous.org
Lisbeth Haugen Kasserer 934 83 702 lishaugen52@gmail.com
Anne Lise Torgersen Formann 950 46 588 ali-torg@online.no
Berit Lous Sekretær 976 07 998 berit@lous.org
Bjørn Peter Torgersen Styremedlem IKT 930 40 701 anntorge@online.no
Trude Abrahamsen Styremedlem 481 44 023 trudeabrahamsen @hotmail.com
Lisbeth Haugen Anne Lise Torgersen Bjørn P. Torgersen
Lisbeth Haugen Anne Lise Torgersen Bjørn P. Torgersen
Trude Abrahamsen Berit Lous Hans Christian Lous
Trude Abrahamsen Berit Lous Hans Christian Lous
Sølvi Fuglesang Ingeborg Wærsten
Sølvi Fuglesang Ingeborg Wærsten

Mer om vår dirigent
Korets emailadresse: post@koretmidnattsol.no
Rebekka Ingibjartsdóttir