Sangkoret Midnattsol
Asker & Bærum
                  Historikk

Sangkoret Midnattsol ble startet 25. september 1973 som en del av Nord­norges­laget for Asker og Bærum.

Forslaget om å starte et blandet kor kom fra Wilfred Sæther på et styremøte så tidlig som 4. april -73. Styret stilte seg positivt til forslaget. Saken ble framlagt på medlemsmøtet 4. mai -73.
I referatet fra dette møtet, hvor 30 medlemmer var tilstede, kan en lese følgende: ”Lederen av møtet orienterte kort om styrets ønske om å danne et blandet kor og overlot ordet til Sæther som hadde undersøkt hva dirigent ville koste. Anslagsvis ville kostnadene i første omgang bli ca 3-4000 kroner i året. Det var for få medlemmer tilstede til å få en indikasjon på hvor mange som var interessert, men 10 av de tilstedeværende var positiv til tanken om aktivt medlemsskap i et kor.
Alle tilstede­værende mente tanken var god. Forslag om å sende ut forespørsel til samtlige medlemmer ble bestemt gjort til høsten.


Saken om sangkoret er ikke nevnt i referatene før Sæther tok dette opp igjen på styremøtet 24. september -73. Sitat fra sak 3: ”Det utspant seg en lang diskusjon om korets drift og økonomi. Lagets årlige inntekter var for små til å bære korets minimums­utgifter. Det var derfor nødvendig å få klarlagt hvordan økonomien skulle sikres. Det ble framsatt forslag om at koret skulle konstituere seg selv, og velge en leder. Styret bestemte å bevilge kr 400,- fra lagets kasse for korets drift fram til årsmøtet.

Hvordan koret ble konstituert og fikk navnet Midnattsol er ikke beskrevet i referatene, men i første beretning fra Midnattsol til Nord-Norgeslaget kommer det fram at koret har eget styre og startet sin første øvelse 25. september -73. Wilfred Sæther hadde skrevet under som formann og Asbjørg Schultz som sekretær. Regnskapet var levert av Ruth Jacobsen og underskrevet som kasserer. I beretningen kom det også fram at dirigenten het Assen Guroff, og at koret hadde sin debut på julebordet den 8. desember -73.

De to første årene var koret underlagt Nord-Norgeslaget, og det var laget som la føringer for korets regler og drift. Eksempler på dette:
Årsmøtet 10/11-73 ”Siden koret var en del av ”moderlaget” ble det en lang og voldsom diskusjon om korets økonomiske drift”. Videre står det bla:
”Følgende forslag ble vedtatt. Koret får en delvis støtte til driften.
Det bevilges kr 1.500,- + kr 5,-(20%) av medlems­kontingenten øremerkes til sangkoret pr. år”.
Styremøte 23/1-74 ”Da koret er en del av laget, ble det bestemt at koret skulle gi to aktivitets­rapporter til styret i laget, en til styremøtet i mai og en til styremøtet før årsmøtet”.
Styremøte 14/3-74 ”Man ble enig om ikke å ta inn i koret sangere som ikke er medlemmer i laget”.

Nøyaktig dato for korets utmelding fra Nord-Norgeslaget er ikke beskrevet, men fra årsbe­retningen 1975 kan en lese at sangkoret hadde sitt første årsmøte 14. juni -75. Nord-Norgeslagets årsmøte 8. november -75 erklærte koret som selv­stendig med eget styre og eget årsmøte.
Koret teller i dag ca 35 aktive medlemmer.

Vi hadde frem til 2006 øvings­lokale i Asker. Senere flyttet vi til Statens Senter for Epilepsi, SSE, i Sandvika. Vi øver nå hver torsdag fra kl. 1900 til 2115.

En stor takk til Else Strand for hennes undersøkelser i korets og lagets annaler og arkiv.
Skrevet av Atle Feldt, først publisert 24. feb. 2006.
Og for hennes oppdatering rundt 2018!
Skrevet av Bjørn Peter Torgersen
 


06.06.2019:
Vi avsluttet vårsemesteret med en institusjonskonsert på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i dag og har tatt ferie frem til 22 august. Vi ønsker alle som besøker sidene våre en riktig god sommer!
27.09.2019:
Vi startet opp semesteret 29 august. Høsten byr på 3 konserter:
1.   Institusjonskonsert på Godthaab rehabilitets senter 10. oktober kl. 18:30
2.  Institusjonskonsert på SSE (Spesialsykehuset for epilepsi) 5. desember
3.  Julekonsert i Heggedal kirke søndag den 7. desember kl. 18
05.12.2019:
Korets nå tradisjonelle julekonsert i Heggedal kirke går av stabelen 8. des. kl. 18.
Se detaljer under "Konserter"
05.12.2021:
Det blir Julekonsert i Heggedal kirke endelig etter pause i koronatiden!
Klikk her for å se mer detaljer!
Vårsemesteret:
Koret har gjennomført vårkonserter i mai som har bokens 500 års jubileum som tema. Konsertene ble holdt i Asker bibliotek og Bekkestua bibliotek, henholdsvis 22. og 23. mai. Etter de tilbakemeldingene vi har fått var folk fornøyd med det de hørte. Kanskje spesielt fordi to av korets sangere, Anne Lise og Kai Ole, hadde laget to speisielle sanger som hyllet boken. Det hele ble bundet sammen som en rød tråd av Kai Ole som hadde laget en egen tekst om bokens utvikling i Norge som han sa frem mellom sangene. Se også "Konserter".